Kaj je psihoterapijapsihoanaliza?

S psihoanalitično psihoterapijo lahko razrešimo raznoliko psihološko in telesno simptomatiko. Običajno gre za dolgotrajnejši proces, kjer se ne ukvarjamo neposredno z razreševanjem problematične simptomatike, temveč z ozaveščanjem nezavednega. Iščemo prave vzroke za nastale težave, ki so največkrat v srčiki človeške duše.

.
Tako dobimo globlji vpogled v pacientove odnose s pomembnimi drugimi ter njegov način življenja. Vse skupaj pripomore h globinskim in dolgotrajnim osebnostnim in čustvenim spremembam.

.
Psihoterapija na splošno pomeni “zdraviti s pogovorom”. Naj pomembnejši je odnos med terapevtom in klientom, skoraj ni drugih „pripomočkov“. Gre za to, da je ta odnos rekonstrukcija odnosa z našimi bližnjimi. Ne glede na smer psihoterapije, za katero je terapevt specializiran, je velikega pomena individualen pristop do pacienta. Če je potrebno, ob psihoterapiji poteka tudi medikamentalno zdravljenje, ki ga določi psihiater.


Komu je psihoterapija namenjena?

Psihoterapija je namenjena vsakemu, ki se želi spopasti z vzroki, ki mu jih
povzročajo težave v vsakdanjem življenju in s tem izboljšati kakovost svojega življenja.
Ljudje se največkrat odločijo za psihoterapijo pri meni zaradi:

–       težav v partnerskih odnosih,
–       težav, ki jih prinesejo sestavljene družine,
–       razpotij glede vzgoje,
–       ločitev,
–       življenjskih razpotij,
–       spoznavanja sebe,
–       neplodnosti,
–       nosečnosti,
–       soočanja s težjimi obolenji,
–       anoreksije,
–       depresije,
–       anksioznosti,
–       tistega, kar človeka otesnjuje in krati njegovo zadovoljstvo

Nobeno živo bitje ne obstaja, če ne raste in se razvija, zato moramo tudi mi ves čas skrbeti zase ter za svoje zdravje, tako fizično kot psihično. Šele ko poskrbimo zase oz. lahko brezpogojno sprejmemo samega sebe, smo pripravljeni dajati drugim ter graditi kvalitetne medsebojne odnose.


Cilji

Cilj psihoterapije je izboljšati kakovost življenja človeka in ga s tem pripraviti na spoprijemanje s težavami, ki jih ima.

.
Naša »baza« je strukturirana glede na naš značaj, vrednote, vzgojo, okolje…vse kar smo in kako delujemo. Glede na to vstopamo v odnose z drugimi ljudmi. Včasih se kdo še vedno ujame v misli, da bi moral imeti grozne težave, da bi poiskal psihoterapevtsko pomoč, a ni tako.

.
Vsak od nas je včasih na preizkušnji. Naši vzorci, ki jih ves čas nezavedno nosimo s seboj, nas ves čas opozarjajo. Morda jih moramo le ozavestiti in sprejeti bolj funkcionalne načine pogledov, navad, lastnega bivanja. Pomnite, vse težave so rešljive in le od nas je odvisno ali in kako jih bomo reševali.


Kako poteka sama terapija?

Običajno poteka psihoterapija 1x tedensko in traja 60min, načeloma ob stalnih terminih. Lahko poteka  tudi večkrat tedensko ali na štirinajst dni, odvisno od potreb in želja človeka. Za kvalitetno seanso je najpomembnejše zaupanje, ki ga mora pacient začutiti do terapevta, sicer odnos ni pristen, terapija pa ne doseže svojega namena.

„Psihoterapija je najvišji dar ljubezni, ki si ga lahko sploh podarimo.“

Kontaktirajte me preko obrazca spodaj!